Ing. Jiří Skrott

Komenského 14

789 01 Zábřeh


tel./fax.: 583 416 130

mobil: 602 833 374

email: skrott@sis-skrott.cz


            
  Profil

Hlavní hodnoty a principy naší činnosti:

  • Nestrannost a nezávislost

Zabýváme se výhradně odborným energetickým poradenstvím. Nedodáváme energie, neprodáváme technologie, nenabízíme stavební práce. Nemáme ani žádné vztahy s dodavateli navržených řešení. Proto můžeme, a také poskytujeme nestranné a nezávislé poradenství. Řídíme se výhradně odborným hlediskem.

  • Vysoká odbornost a know-how

Spolupracujeme dlouhodobě v týmu odborníků se specializací v technických, ekonomických, environmentálních a administrativních oborech a také spolupracujeme s autorizovanými inženýry ČKAIT. Investujeme do systematického vzdělávání a zvyšování kvalifikace.

Ing. Skrott Jiří (1953) je členem Národního registru poradců Czechinvestu v oboru energetika se specializací na tvorbu podnikatelských záměrů a studií proveditelnosti, investiční plánování a projektové a strategické řízení, poradcem Národního registru Hospodářské komory ČR se stejnou specializací, akreditovaným poradcem EKIS MPO, poradcem internetového portálu i-EKIS MPO, certifikovaným poradcem SFŽP pro prioritní osy v oblasti úspor energií a zlepšení životního prostředí- ovzduší. Je zařazen do databáze poradců, kteří uspěli při zpracování žádostí o podporu energetických projektů z Operačního programu průmysl a podnikání vedeného MPO.

Spolupracujeme se zadavateli na získávání dotací na energeticky úsporné projekty od pouhého zpracování energetického auditu jako povinné přílohy přes zpracování studie proveditelnosti až po kompletní řízení projektů. V prvních kolech dotací z fondů EU získali naši klienti celkem např. v roce 2008 již přes 50 mil. Kč dotací.

Osvědčení
SIS-SKROTT © 2008 - 2021