Ing. Jiří Skrott

Komenského 14

789 01 Zábřeh


tel./fax.: 583 416 130

mobil: 602 833 374

email: skrott@sis-skrott.cz


            
  Naše nabídka pro podnikatelské subjekty

 • podnikatelské záměry, projekty, studie proveditelnosti a kompletní řízení žádosti o dotace na energeticky úsporné projekty a obnovitelné zdroje energie:
  • biomasa
  • solární energie
  • fotovoltaika
  • bioplynové stanice
  • malé vodní elektrárny
  • větrné elektrárny
 • energetické audity
 • kontrola kotlů podle vyhlášky 276/2007 Sb.
 • služby externího energetika
 • kompletní energetické poradenství a energetický management podniku
 • optimalizace nákupu energií, výběrová řízení na dodavatele energií
 • bezplatné energetické poradenství v rámci EKIS
Osvědčení
SIS-SKROTT © 2008 - 2021