Ing. Jiří Skrott

Komenského 14

789 01 Zábřeh


tel./fax.: 583 416 130

mobil: 602 833 374

email: skrott@sis-skrott.cz


            
  Poradenství

Zabýváme se pouze odborným energetickým poradenstvím. Nedodáváme energie, neprodáváme technologie, nenabízíme stavební práce. Nemáme ani žádné vztahy s dodavateli navržených řešení. Proto můžeme, a také poskytujeme nestranné a nezávislé poradenství. Řídíme se výhradně odborným hlediskem.

Energetický poradce Ing Skrott Jiří je

  • členem Národního registru poradců Czechinvestu v oboru energetika se specializací na tvorbu podnikatelských záměrů a studií proveditelnosti, investiční plánování a projektové a strategické řízení
  • poradcem Národního registru Hospodářské komory ČR se stejnou specializací
  • akreditovaným poradcem EKIS MPO, s pověřením provádět bezplatnou poradenskou a informační činnost v oblasti úspor energie, využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie, modernizace výrobních a rozvodných zařízení, územního plánování a financování energeticky úsporných projektů
  • poradcem internetového portálu i-EKIS MPO
  • certifikovaným poradcem SFŽP pro prioritní osy v oblasti úspor energií a zlepšení životního prostředí - ovzduší
  • je zařazen do Databáze poradců, kteří uspěli při zpracování žádostí o podporu energetických projektů z Operačního programu průmysl a podnikání vedeného MPO
Osvědčení
SIS-SKROTT © 2008 - 2021